Περιγραφή Έργου

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα κλιθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των παγετώνων, οι όλο και συχνότερες ξηρασίες, οι πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό  ότι η αλλαγή του κλίματος είναι μια πραγματικότητα.

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια, έχει αναδείξει τη σημαντικότητα του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής τοποθετώντας το πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπισή του φαινομένου  τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς. 

Για την τήρηση των δεσμεύσεών της, η ΕΕ έχει θέσει παγκοσμίως, τους πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωσης των κλιματικών επιπτώσεων, με δεσμευτικούς μηχανισμούς ήδη σε ισχύ, που εγγυώνται τη μονομερή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%  μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να ανέλθει στο 30% εφόσον και άλλες ανεπτυγμένες χώρες ακολουθήσουν το παράδειγμα  της ΕΕ συμβάλλοντας ενεργά με ανάλογες πρωτοβουλίες.

Επίσης, για το 2050 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει έναν χάρτη πλοήγησης  για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας  “χαμηλής” σε εκπομπές άνθρακα.

 Σε διεθνές επίπεδο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Κιότο για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, οι σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες ξεκίνησαν δράσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στοχεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, μια σειρά βιομηχανίες έχουν κληθεί να υπολογίσουν το δικό τους ανθρακικό αποτύπωμα. 

Τι είναι το Αποτύπωμα άνθρακα ενός Προϊόντος;

Σχεδόν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, παράγουν άμεσα ή έμμεσα  μια ποσότητα  αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε ένα από αυτά είναι ισοδύναμο με συγκεκριμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.Συνεπώς, Αποτύπωμα άνθρακα ονομάζεται το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα ή συσσωρεύονται κατά τα στάδια ζωής ενός προϊόντος, δηλαδή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

Για τον κλάδο των τροφίμων, τα στάδια ζωής περιλαμβάνουν την πρωτογενή καλλιέργεια των  πρώτων υλών, τη μεταφορά τους, τη μεταποίηση, την τυποποίησή, την αποθήκευση/συντήρησή, την κατανάλωση και την απόρριψη τους.

Η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων είναι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για (20-30% του συνόλου)_ για το σύνολο των ανθρωπογενών εκπομπών στο περιβάλλον.

Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, όμως, συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εκτιμάται ότι στην ΕΕ τουλάχιστον 5-6% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στις μεταφορές τροφίμων, 8-10% στην επεξεργασία και την συσκευασία τους,  1-2% περίπου στην ψύξη τους, και  1-2% στης λιανική διάθεσή τους . Αυτό αντιστοιχεί στο 15-20% των συνολικών εκπομπών από τις δραστηριότητες αυτές.

Η Ελληνική βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας. Της αναλογεί το 25% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος, ελέγχει το 25% του συνολικού κεφαλαίου, παράγει το 24% της  συνολικής προστιθέμενης αξίας, και απασχολεί περισσότερο από το 22% των εργαζομένων σε ολόκληρο τον μεταποιητικό τομέα.  

Ως εκ τούτου, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας  ζαχαροπλαστικής και αλεύρων αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής και των αρνητικών επιπτώσεών της, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.