Ευχαριστίες

Η ομάδα του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει το Πράσινο Ταμείο για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων του ΕΜΠ στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αρ. Απόφασης 138.6/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε το ποσό των 15.000 Ευρώ για το έτος 2018 για το ΕΜΠ.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.