Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές - Ενημερωτική Ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου LIFE FOODPRINT

Ο ΣΕΒΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE, διοργάνωσε, την Τρίτη 3 Απριλίου, την Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές».

Το ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και σε μια Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Β. Λιόγκας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την προώθηση της στρατηγικής της κυκλικής οικονομίας και η κα Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν ο διάλογος αναφορικά με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τις προοπτικές για το μέλλον, τις δράσεις που έχει αναλάβει η Βιομηχανία Τροφίμων, αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

Την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος ανέδειξαν τόσο ο κ. Γ. Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας για την πολιτική της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία, όσο και ο κ. Ε. Παναγιωτόπουλος, Sustainability Manager στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εμφιαλωμένου Νερού (EFBW), ο οποίος ανέλυσε σε βάθος την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες. Την σκυτάλη πήραν στη συνέχεια ο κ. Κ. Καρτάλης, Καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο οποίος παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα έρευνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία και ο κ. Γ. Ραζής, Γενικός Δ/ντης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που αναφέρθηκε στην ανακύκλωση των συσκευασιών και τη συμβολή σε αυτήν της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων.

Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση από την καθηγήτρια του ΕΜΠ, κ. Μ. Λοϊζίδου των στόχων του έργου LIFE FOODPRINT, της μεθοδολογίας και της στρατηγικής που αναπτύχθηκε με σκοπό την εφαρμογή της στην Βιομηχανία για την στήριξη της προσπάθειας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ο κ. Α. Βασιλόπουλος από ΕΜΠ, παρουσίασε το εργαλείο Foodprint και εξήγησε την λειτουργία του και την πρακτική εφαρμογή του στις Βιομηχανίες, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, που ήταν συντονιστής του έργου, παρουσίασε τα αποτελέσματα του LIFE FOODPRINT και τα οφέλη για τη Βιομηχανία Τροφίμων. Ακολούθησαν παρουσιάσεις και από άλλες εταιρείες τροφίμων που έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες (NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Pepsico ΗΒΗ ΕΠΕ, Καλλιμάνης ΑΕ), από τις οποίες έγινε αναφορά στις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν καθημερινά, έχοντας επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Επιπλέον, εκπρόσωποι της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ, μίλησαν για τον ρόλο και τους στόχους της Επιτροπής και παρουσίασαν μία νέα πρωτοβουλία της, τη δημιουργία μίας Βάσης Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Η Ημερίδα ήταν μία έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας που γίνεται από την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, η οποία, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,  ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, καταφέρνει να προσφέρει τρόφιμα ασφαλή και ποιοτικά λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις

- H πολιτική της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία / Γ. Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ., ΓΔ Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Η στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες / Ε. Παναγιωτόπουλος / Sustainability Manager, European Federation of Bottled Water (EFBW)

- Η Ανακύκλωση των συσκευασιών & η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων / Γ. Ραζής, Γεν. Διευθυντής ΕΕΑΑ

- Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έργου LIFE FOODPRINT & η στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων / Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ

- Το εργαλείο FOODPRINT για τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων / Α. Βασιλόπουλος, ΕΜΠ

- Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ:

- Case studies Επιχειρήσεων Τροφίμων

 

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.