Το FOODPRINT στο WEBINAR του EU-MERCI / H2020 «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες: Χρηματοδοτήσεις, προτάσεις, πρωτοβουλίες και εργαλεία»

Ο ΣΕΒΤ στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργειών του FOODPRINT με άλλα ευρωπαϊκά έργα, συμμετείχε στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) του ευρωπαϊκό έργο EU - MERCI, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις βιομηχανικές διεργασίες, σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Το Webinar διοργανώθηκε, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00-16:00, από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ, και αποσκοπούσε στη διάδοση μεθόδων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην βιομηχανία και απευθυνόταν σε βιομηχανίες, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς διαχειριστές και λοιπούς ενδιαφερόμενους για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας / ενεργειακής αποδοτικότητας. Το Webinar, το παρακολούθησαν τελικά 54 άτομα, από διάφορους φορείς. 

Στο Webinar παρουσιάστηκαν χρήσιμα εργαλεία που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των βιομηχανιών και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να προβούν στην υλοποίηση επεμβάσεων που θα οδηγήσουν σε αποδοτική χρήση της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, σε εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διεργασία τους. 

Λόγω της συνάφειας των 2 έργων ο ΣΕΒΤ συμμετείχε στο Webinar με 2 παρουσιάσεις: Η 1η έγινε από τη κα Παπαδημητρίου και αφορούσε στις δράσεις του ΣΕΒΤ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η 2η από την Δρ Φ. Σάλτα, όπου παρουσίασε το εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του FOODPRINT. 

Το EU-MERCI θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018 και προβλέπεται έως τότε να αναπτυχθούν και άλλες συνέργειες μεταξύ των δύο έργων.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.