ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ LIFE+ FOODPRINT: Μια πρωτοβουλία του Κλάδου των Τροφίμων για την προστασία του περιβάλλοντος

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE+ FOODPRINT με τίτλο «Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΣΕΒΤ.

Το έργο λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αλεύρων, από την παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι τον καταναλωτή, θα αναπτύξει στρατηγικές και εργαλεία για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμβάλλοντας αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στην αύξηση της βιωσιμότητας του κλάδου μέσω της εξοικονόμηση ενέργειας και  φυσικών πόρων.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί επίδειξη μεγάλης κλίμακας, σε 6 εταιρείες στην Ελλάδα και την Ιταλία, ώστε να ποσοτικοποιηθεί το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα ορισμένων προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, να εντοπιστούν οι παράγοντες, που αυξάνουν τις εκπομπές και να αναπτυχθούν στρατηγικές για τη μείωσή τους.

Στην εναρκτήρια συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν με λεπτομέρεια τις δράσεις του φιλόδοξου αυτού έργου σχεδιάζοντας και καθορίζοντας τα επόμενα βήματα και τους ρόλους για την επίτευξη αυτών. 

Συντονιστής: ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ

Το έργο FOODPRINT χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για το Περιβάλλον.

 

Διαδικτυακές αναφορές σχετικά με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου FOODPRINT.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.