Νοε
30

Ευχαριστίες

Η ομάδα του έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει το Πράσινο Ταμείο για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων του ΕΜΠ στο έργο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αρ. Απόφασης 138.6/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε το ποσό των 15.000 Ευρώ για το έτος 2018 για το ΕΜΠ.

Σεπ
18

Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές - Ενημερωτική Ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου LIFE FOODPRINT

Ο ΣΕΒΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE, διοργάνωσε, την Τρίτη 3 Απριλίου, την Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές».

Το ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT, το οποίο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και σε μια Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Περισσότερα...

Νοε
06

Το FOODPRINT στο WEBINAR του EU-MERCI / H2020 «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανίες: Χρηματοδοτήσεις, προτάσεις, πρωτοβουλίες και εργαλεία»

Ο ΣΕΒΤ στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργειών του FOODPRINT με άλλα ευρωπαϊκά έργα, συμμετείχε στο 1ο Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) του ευρωπαϊκό έργο EU - MERCI, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις βιομηχανικές διεργασίες, σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Περισσότερα...

Νοε
01

Το FOODPRINT στο 15ο Διεθνές Συνεδρίο Globelics «Innovation and capacity building in the context of financialisation and uneven development of the global economy»

Ο ΣΕΒΤ συνεχίζοντας τις δράσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και της Βιώσιμης ανάπτυξης υποστήριξε τη 15η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Globelics, που πραγματοποιήθηκε από το ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας & Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Υπολογιστικών Συστημάτων) στην Αθήνα στις 11-13 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερα...

Ιουλ
10

Ελεύθερη Ζώνη - Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και επίμονα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων πρωτοπορεί σε δραστηριότες του μέλλοντος. Οι ευκαιρίες ια την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Περισσότερα...

Ιουλ
03

EURO2DAY - Ο ΣΕΒΤ και οι νέες προτεραιότητες της βιομηχανίας

Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και επίμονα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων πρωτοπορεί σε δραστηριότες τυ μέλλοντος. Οι ευκαιρίες ια την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Περισσότερα...

Ιουν
26

European Business Review - Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και επίμονα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων πρωτοπορεί σε δραστηριότες τυ μέλλοντος. Οι ευκαιρίες ια την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Περισσότερα...

Ιουν
26

Lycavitos.GR - Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ

Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και επίμονα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων πρωτοπορεί σε δραστηριότες του μέλλοντος. Οι ευκαιρίες ια την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την εξοικονόμηση πόρων.

Περισσότερα...

Δεκ
01

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις τροφίμων

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται ένα πιλοτικό πρόγραμμα  ενεργειακών επιθεωρήσεων σε 6 επιχειρήσεις τροφίμων, εκ των οποίων 4 είναι από την Ελλάδα και 2 από την Ιταλία, για να μπορέσει να γίνει δυνατή η επίδειξη του καινοτόμου λογισμικού εργαλείου, που θα αναπτυχθεί. Κατά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις θα:

  • αξιολογηθεί το αποτύπωμα ενέργειας και άνθρακα προϊόντων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας,
  • εντοπιστούν τα στάδια της αλυσίδας, που αυξάνουν περισσότερο το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος, και
  • συσταθούν τεκμηριωμένες προτάσεις μείωσης του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος, για κάθε μία από τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Περισσότερα...

Νοε
15

BROKERAGE EVENT 2016

Έρευνα & Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016, το Brokerage event με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα "Food for Life" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT για 1η φορά στη Θεσσαλονίκη. H Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Κλάδο των Τροφίμων διαθέτοντας μια δραστήρια ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα γεγονός, που φάνηκε από την αυξημένη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων.

Περισσότερα...

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.