Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Εργαστηριακή έρευνα της ομάδας του Γεωπονικού πανεπιστημίου, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ανανεώσιμων πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένων των τροφικών αποβλήτων και των υποπροϊόντων τους) μέσω βιολογικής επεξεργασίας και τεχνικών εκχύλισης για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας όπως αντιοξειδωτικά, βιοδιασπώμενα πολυμερή, χημικά και βιοκαύσιμα. Τα πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχε  η ομάδα εργασίας το Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιυλιστηρίων ενσωματωμένων σε ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της διεργασίας και την μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας Η έρευνα της επικεντρώνεται, επίσης, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών ανάλυσης για τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων (πχ βιοχημική ανάλυση και ανάλυση λιπιδίων), για τον εντοπισμό και την απομόνωση των συστατικών στοιχείων των αιθέριων ελαίων στα αρωματικά φυτά, για τον εντοπισμό φυσικών αντιοξειδωτικών και για την αξιολόγηση των αντιοξειδωτικών και αντιμικροβιακών τους ιδιοτήτων. Περισσότεροι από 10 επιστήμονες (μεταδιδακτορικοί ερευνητές και διδακτορικοί φοιτητές) εργάζονται αυτή τη στιγμή στα συνεργαζόμενα εργαστήρια πάνω σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση ροών αποβλήτων, τη χημεία τροφίμων και την ανάλυση τους, την εκχύλιση και την ανάλυση αντιοξειδωτικών, τη βιομηχανική (λευκή) βιοτεχνολογία, την ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων, με το σχεδιασμό και το κόστος της βιολογικής επεξεργασίας και της βιοδιύλησης.

Τα συνεργαζόμενα εργαστήρια είναι καλά εξοπλισμένα και διαθέτουν την υποδομή για να στηρίξουν ερευνητικά προγράμματα στους προαναφερθέντες ερευνητικούς τομείς. 

http://www.aua.gr

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.