Δράσεις E: Δράσεις διαχείρισης και ελέγχου της προόδου του έργου

Δράση E.1: Διαχείριση έργου και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δραστηριότητα E.1.1: Συντονισμός έργου

Δραστηριότητα E.1.2: Επιτροπές έργου

Δραστηριότητα E.1.3: Εναρκτήρια Συνάντηση

Δραστηριότητα E.1.4: Εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Δράση E.2: Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου

Δράση E.3: Δικτύωση με άλλα έργα

Δράση E.4: Σχέδιο επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE (After LIFE Communication Plan)

Δράση E.5: Εξωτερικός έλεγχος

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.