Δράσεις D: Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης του έργου

Δράση D.1: Ανάπτυξη και διαρκής ενημέρωση της διαδραστικής διαδυκτιακής σελίδας του έργου

Δράση D.2: Ανάρτηση Life+ Ενημερωτικού Πίνακα/ Δημιουργία και διανομή υλικού πληροφόρησης/πόστερ/ Δημιουργία  DVDταινίας

Δράση D.3: Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά/συνέδρια 

Δράση D.4: Δημιουργία υποδομών & καμπάνιας Ενημέρωσης

Δράση D.5: Έκθεση Layman

 

Όλα τα Παραδοτέα σχετικά με την ενημέρωση και διάχυση του έργου, βρίσκονται στην υποενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Δευτέρα 01 Απριλίου 2019, 10:37:01.