Δράσεις C: Έλεγχος της επίδρασης των δράσεων του έργου

Δράση C.1: Αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία

Δράση C.2: Αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής

Δράση C.3: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος LIFEFOODPRINT

Δράση C.4: Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος LIFEFOODPRINT

Παραδοτέα

Κατεβάστε το Παραδοτέο C.1 (Αγγλικά) (Περίληψη στα Ελληνικά)

Κατεβάστε το Παραδοτέο C.2 (Αγγλικά) (Περίληψη στα Ελληνικά)

 

 

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.